Euroloan och GDPR

04.05.2018 00:00
unga manniskor

 

GDPR (General Data Protection Regulation) Dataskyddsförordning är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen PUL den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Med GDPR förstärks rättigheterna för den enskilde individen ytterligare genom strängare krav på hur företag som Euroloan behandlar personuppgifter. Vi vill tillhandahålla våra tjänster på ett sätt som respekterar människors rättighet till privatliv och dataskydd, det är en viktig del av hur vi utför vår arbete. Vi har hittills följt gällande europeiska dataskyddsbestämmelser och arbetar för närvarande hårt för att också följa de nya reglerna i den Allmänna Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Här följer några punkter som du bör känna till om sekretess i samband med GDPR- Dataskyddsförordningen.

  • GDPR harmoniserar sekretessreglerna för alla EU-medlemsländer. Det innebär att samma nivå av dataskydd kommer att gälla i alla EU:s medlemsländer.
  • Den registrerades rättigheter individer i EU har vissa rättigheter när det gäller de egna personuppgifterna. De har rätt att få en kopia av alla personuppgifter som finns registrerade om dem och att få sådana personuppgifter korrigerade om det skulle finnas felaktigheter. Dessutom har man rätt att få sin information raderad eller överförd till en annan tjänsteleverantör.

 

Vad gör Euroloan för att följa de nya reglerna?

  • Vi har genomfört en fullständig översyn av våra processer för att identifiera eventuella nödvändiga förändringar på grund av den nya lagstiftningen. Vi kommer att ha en uppdaterad sekretesspolicy tillgänglig på vår webbplats som förklarar varför och hur vi behandlar personuppgifter.
  • Vi uppdaterar våra avtal med partners och underleverantörer för att säkerställa att sekretess implementeras i alla våra processer.
  • Vi utbildar vår personal i de nya sekretessreglerna.
  • Vi granskar våra ansökningsprocesser för att säkerställa att enskilda individer får korrekt information om hur vi behandlar personuppgifter och att samtycke begärs på ett sätt som överensstämmer med GDPR.

 

Du behöver inte göra något.

De nya villkoren börjar gälla automatiskt, utan att du behöver göra något. Vi hoppas att de förtydliganden som vi gör förenklar för dig att vara kund hos Euroloan. Men skulle du ha några frågor om dataskydd och sekretess i allmänhet kan du mejla dem till vår datasäkerhetsansvarig på DPO@euroloan.com.

Läs mer om hur du kan stänga av cookies i din web-läsare här:

Microsoft Internet Explorer (IE)
Mozilla Firefox
Google Chrome
Safari